catsidhe: (Default)
[personal profile] catsidhe
Sílim go mbeadh sé seo breá le Bar-Barra... is dócha.

Tá sé ceoltoir as an tSiombaib é, agus tá cuid focail na n-amhrán atá:
"Is gaeilgeoir mé, tá Gaeilge mo chroí..."
(Ní dóigh liom go beidh ar maith leat an ceol: tá sé duine ó an tSiombaib leis a chuid Gaeilge air, atá a bhí mé tú a éisteacht é.)

Profile

catsidhe: (Default)
catsidhe
Page generated Sep. 20th, 2017 05:35 am

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags